Welke 5G repeater heb ik nodig?

Welke 5G repeater heb ik nodig?

Frequenties van 5G repeaters

Binnenkort zullen wij twee 5G repeaters toevoegen aan ons assortiment, genaamd de ZLE en de ZE. Beide repeaters zullen worden voorzien van zowel de 5G frequentie (700 MHz) en de 2G frequentie (900 MHz). Daarnaast beschikt de ZLE 5G repeater ook nog is over de 800 MHz frequentie (4G).

Op technisch vlak was het voor de 5G repeater ZLE nog een opgave om de 700 en 800 MHz frequentie bij elkaar te krijgen op dezelfde repeater, dit omdat de frequenties erg dicht bij elkaar liggen. Het is ons toch gelukt dit samen te voegen waardoor we op een en dezelfde repeater zowel 4G als 5G kunnen aanbieden.

 

Landelijke dekking

De landelijke dekking wordt momenteel stapsgewijs uitgerold voor alle providers. Nieuwe zendmasten worden toegevoegd en aan de huidige zendmasten wordt 5G toegevoegd. Het is voor u als klant ook mogelijk om te kijken waar er momenteel al 5G wordt aangeboden. Nieuwsgierig op welke plekken momenteel 5G wordt ondersteunt? De providers hebben een dekkingskaart gemaakt om dit te bekijken. Nieuwsgierig? Kijk dan hier voor KPN, hier voor T-Mobile en hier voor Vodafone.

Er zijn daarnaast enkele eisen gesteld aan de dekking vanuit het kabinet voor de providers. Zo mag geen enkele partij meer dan 40% van de totale frequentieruimte bezitten. Daarnaast dienen ze allemaal een minimale dekking te garanderen van 98 procent van elke Nederlandse gemeente. Tot slot zijn er ook snelheidseisen gesteld van het netwerk. Vanaf 2022 moeten alle providers een minimumsnelheid van 8 Mbit/s garanderen en in 2026 moet dat 10 Mbit/s zijn. Deze minimumsnelheid geldt voor de grens van het mobiele netwerk, want bij de zendmasten in de buurt zal de gemiddelde snelheid minimaal 100 Mbit/s moeten zijn.

De band die direct is vrijgegeven bij de veiling om te gebruiken voor 5G is de 700 MHz band, de 2100 MHz band is ook geveild, echter is dit een 3G frequentie. Vanaf medio 2021 zal dit stapsgewijs overgaan naar 5G en zal 3G worden uit gefaseerd.

 

Uitrol 3.5 en 26 GHz in 2022

Op dit moment is het alleen mogelijk 5G aan te bieden over 700 MHz, dit heeft een ver bereik, maar de snelheid is minder dan over de hogere frequenties. Deze frequenties hebben dan weer als nadeel dat zij niet zover komen in bereik als de 700 MHz. Voor nu is 5G wel beschikbaar, maar nog niet met de genoemde voordelen die telkens worden verteld, zoals meer snelheid, meer netwerkcapaciteit en betere beveiligingsmogelijkheden.

Om deze voordelen te behalen dienen de 2100 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz band gebruikt te worden, echter kan dit nog niet. De 3,5 GHz en 26 GHz banden zijn nog niet geveild voor de providers, dit gebeurt pas in 2022. Dit omdat in het Friese Burum het militair afluisterstation weg moet, omdat deze nog gebruik maakt van de 3.5 GHz frequentie. Hierdoor loopt Nederland achter op de Europese norm om in 2020 5G volledig aan te bieden.

Het nadeel van de hogere banden is dat deze minder lang bereik hebben, wat inhoudt dat dit minder ver reikt. Deze frequenties komen daarnaast ook minder goed door muren heen, het probleem kan zijn dat het bereik binnen in combinatie met 5G minder goed kan/zal zijn.

 

U kunt gerust contact met ons opnemen voor een passend advies.